WWD-2016.png


Vážení zákazníci
, dovoľujeme si Vás informovať o aktivitách, ktoré pre Vás v tento deň organizujú jednotliví správcovia vodovodných sietí. Tieto informácie sme získali na základe e-mailom zaslanej žiadosti.
Pevne veríme že Vám pomôžeme pri stanovení problémov, ktoré Vaša voda môže mať a tak isto pevne veríme, že to budeme my, ktorí Vám s tieto problémy nakoniec vyriešime.

S dôverou sa na nás obráťte :-)

VideoWWD2016

 

Official Trailer: World Water Day

   
   
BVS_logo.png Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Pri príležitosti Svetového dňa vody Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., (BVS) mimoriadne predĺži otváracie hodiny Vodárenského múzea BVS a ponúkne bezplatný rozbor vody zo studní.

Aby si čo najviac záujemcov mohlo rozšíriť svoje vedomosti a znalosti o pitnej vode – jej výrobe, distribúcii, odvádzaní i čistení odpadových vôd, a dozvedelo sa množstvo zaujímavých informácií o vodárenskom systéme Bratislavy – bude Vodárenské múzeum BVS v dňoch 19. – 22. marca (pondelok až štvrtok) otvorené od 9.00 do 16.00 hodiny (vstup do múzea je bezplatný). Vo Vodárenskej záhrade, ocenenej v roku 2015 titulom najkrajší park Slovenska, si návštevníci môžu vychutnať príchod jari.
Bezplatná analýza vzoriek vody z domácich studní, v rámci ktorej sa zameriavame na prítomnosť dusičnanov a celkovú tvrdosť vody, sa už tradične stretá s veľkým záujmom verejnosti. V roku 2017 pracovníci laboratórií BVS preverili takmer 1400 vzoriek, z ktorých takmer 23 % prekročilo povolený limit dusičnanov, pričom v niektorých prípadoch boli namerané hodnoty štvornásobne vyššie ako stanovuje limit. V približne 22 % vzoriek sme taktiež zaznamenali tvrdosť vody mimo odporúčaného rozsahu.

   
 ZsVS_logo2.jpg

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Aj tento rok budú pracovníci laboratórií ZsVS, a. s., priamo na miestach konania osláv vykonávať bezplatné orientačné vyšetrenie prinesených vzoriek vody z lokálnych zdrojov (domových studní) na celkovú tvrdosť a dusičnany. Na vyšetrenie je postačujúce priniesť 500 ml vody v čistej polyetylénovej fľaši opláchnutej odoberanou vodou. Pred samotným odberom vody je potrebné nechať vodu odtiecť do ustálenej teploty, aby sa v potrubí vymenila za čerstvú. V prípade nepoužívanej studne je vhodné nechať vodu odtiecť dlhšie, aby nebola zakalená. Návštevníci zároveň môžu získať odborné informácie, kedy je voda vhodná na pitné účely.
Viac informácii nájdete - TU.

   
 TaVoS_logo.jpg Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

   
PVS_logo.jpg Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

   
 TVaK logo Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.

Pri príležitosti Svetového dňa vody ponúkame obyvateľom, ktorí nie sú pripojení na verejný vodovod BEZPLATNÝ LABORATÓRNY ROZBOR VODY ZO STUDNE na prítomnosť DUSIČNANOV .
Rozbor urobíme na počkanie v našom laboratóriu na Biskupskej 58 v Trenčíne vo štvrtok 22.3.2018 v čase od 8:00 - 14:00.
Vzorku (max. 1 dl) je potebné priniesť v čistej uzatvorenej sklenenej nádobe.

   
 StVS_logo.png Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

K oslave Svetového dňa vody sa pripájame organizovaním podujatí pre školy a širokú verejnosť. Okrem exkurzií do objektov čistiarní odpadových vôd a prednášok ponúkame už tradične bezplatnú analýzu pitnej vody z individuálnych zdrojov na dusičnany. Zber vzoriek budeme realizovať v laboratóriách pitných vôd v Banskej Bystrici, Prievidzi a v Lučenci, kde je potrebné 22. marca 2018 od 8.00 hod. do 14.00 hod. priniesť v čistej plastovej nádobe vzorku vody z indivuduálnych zdrojov (studní). 

Vzorky vody je možné odovzdať v ten istý deň aj v Obchodnom centre Europa, Banská Bystrica v informačnom stánku Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. od 9.00 hod. do 14.00 hod.
Viac infomácií na www.stvps.sk

   
 OVS_logo.png Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., oznamuje širokej verejnosti, že pri príležitosti Svetového dňa vody bude dňa 22.03.2018 v čase od 07:00 do 13:00 hod. preberať od záujemcov vzorky vôd z vlastných zdrojov občanov za účelom bezplatného stanovenia dusičnanov. Podrobnosti nájdete tu.

   
 LVS_logo.png Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
   
 SeVaK_logo.jpg Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý pripadá na 22.marec pripravila Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. pre občanov vo svojom regióne (okresy Žilina, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto) akciu 30 % zľava na minimálny rozbor vzorky pitnej vody podľa platnej legislatívy
Zľava sa vzťahuje na kategóriu – obyvateľstvo, nie podnikateľské subjekty a to na objednávky zaslané, resp. doručené v dňoch 16.-23.3.2018, včítane.
Bežná cena minimálneho rozboru pitnej vody je 123,60 EUR s DPH, po zľave je to 86,52 EUR s DPH
V cene je zahrnutý:
− odber vzorky včítane dopravy z odberného miesta podľa požiadavky
− rozbor vzorky vody v akreditovanom laboratóriu
− vystavenie akreditovaného protokolu o skúške vzorky vody, zaslanie na adresu žiadateľa
Termín plnenia objednávok:
- podľa dohody, max do konca septembra 2018

   
TurVod.jpg Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.
   
 VSR_Ružomberok.jpg

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

   
 PVS.png

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

   
 VSVS_Košice.png Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

 

 

 

 

.

Copyright © 1996 - 2015 HYPRO s.r.o. l Sitemap