ZMAKČOVAČE VODY

Chemické zmäkčovače vody, nazývané aj soľankové zmäkčovače, používajú technológiu výmeny iónov vápnika a horčíka a ich nahrádzanie iónmi sodíka. Voda prechádzajúca zmäkčovačom prúdi cez vrstvu katexu, kde dochádza k výmene iónov a jej zmäkčeniu. V nastavených intervaloch automatická riadiaca jednotka spustí regeneráciu zmäkčovača vody, kde dochádza k preplachu katexu soľným roztokom - soľankou.

Všetky chemické zmäkčovače vody v našej ponuke sú plne automatizované s jednoduchou údržbou - užívateľ iba raz za čas doplní spotrebovanú tabletovanú soľ. Možnosť odbornej montáže na celom Slovensku.

Centrálne zmäkčovače vody sú zariadenia, ktoré pripojené k studenej vode na vstupnom potrubí do budovy, poskytujú mäkkú vodu v celom systéme. Aby systém fungoval správne, náplň zmäkčovača musí byť po určitom prietoku vody podrobená regeneračnému cyklu, aby bol obnovený na pôvodnú kapacitu. Riadne vykonaná regenerácia zmäkčovača poskytuje dlhodobú bezporuchovú prevádzku.

Element zodpovedný za regeneráciu náplne je elektronická hlavica, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou systému. Vzhľadom k tomu je elektronická hlavica dôležitým technologickým prvkom, od jej kvality závisí účinnosť procesu regenerácie a s tým spojené prevádzkové náklady, ako spotreba vody a tabletovanej soli. Profesionálne elektronické hlavy RX majú zabudované ovládacie prvky, ktoré umožňujú presné  nastavenia.

Spôsoby regenerácie :

  • Automatická časová regenerácia prebieha automaticky po určitej dobe. (Napríklad každých 7 dni). Toto riešenie sa líši od semi-automatického ovládania tým, že sa regenerácia spustí bez nutnosti zásahu človeka. Nedostatkom je znovu nepresnosť a regenerácia často nie je optimálna, pretože prietok vody je počas rôznych týždňov rôzny.
  • Automatická objemová regenerácia sa vykonáva úplne automaticky, bez zásahu človeka. Pri spustení systému hlavica filtra meria počet litrov vody a po prietoku presne určeného množstva spustí automatickú regeneráciu, ktorú prevedie podľa nastavenia napr. o druhej hodine v noci, aby "neobťažovala" majiteľa zariadenia. Objemová regenerácia poskytuje optimálne prevádzkové podmienky pre náplň zmäkčovača.

Pri voľbe typu regenerácie jednoznačne uprednostňujeme prístroje poskytujúce automatickú objemovú regeneráciu, nakoľko tieto zabezpečujú najvyšší užívateľský komfort. Prístroje nevyžadujú údržbu a ani žiadnu inú starostlivosť, len doplňovanie tabletovanej soli v priemere raz za jeden – dva mesiace.

Cyklus regenerácie(očistenie od vodného kameňa)

Katexová vložka je regenerovaná, premývaná po vyčerpaní svojej kapacity soľným roztokom, ktorý je skladovaný v soľnej nádobe. Potom je preplachovaný od soli k opätovnému použitiu k zmäkčovaniu. Po dobu regenerácie zmäkčovač dodáva cez bypass /obtok/  neupravenú vodu.

Cyklus regenerácie sa skladá z týchto fáz :

1. spätný preplach : katex je preplachovaný proti smeru úpravy vodou vyšším prietokom, kedy sa katex nadľahčuje a dochádza k uvoľneniu katexu.

2. zasoľovanie : behom tejto fázy je ku katexu nasávaný soľný roztok zo soľnej nádoby. Dochádza k výmene iontov.

3. výplach : v tejto fáze dochádza k vytesňovaniu chloridu vápnika a horčíka a zostatkovej soli do kanalizácie, tým sa vylučuje prenik chloridov do upravenej vody. Katex je plne vypláchnutý .

4. dopúšťanie vody do soľanky : do soľnej nádoby je opäť dopúšťaná voda pre vytvorenie nového soľného roztoku na ďalšiu regeneráciu. Po ukončení dopúšťania je proces regenerácie ukončený.

Z hľadiska využitia miesta, čistenia a obsluhy sú všetky hlavné prvky zariadenia umiestnené v jednom umelohmotnom plaste v tzv. kabinete. Ten obsahuje katex meniča iónov, tlakovú nádobu s katexom, jednotku nasávania soli, riadiaci ventil. V porovnaní s klasickými priemyselnými zariadeniami je vďaka kabinetovému prevedeniu zariadenie estetické a ľahko sa udržiava čisté.

.

Copyright © 1996 - 2018 HYPRO s.r.o. l Sitemap