...
Vyhľadať
Close this search box.

Chlór

Filtrácia vody cez aktívne uhlie odstráni z vody predovšetkým chlór a jeho zlúčeniny, zápach a celkovo vylepší chuť takto prefiltrovanej vody. Výrazne sa zníži nežiadúci vplych chlóru na pokožku hlavne pri kúpaní / sprchovaní. Vysúšanie pokožky a kožné alergické reakcie ustúpia, resp. budú výrazne menšie.

Aktívne uhlie ďalej odstraní z vody väčšinu látok organického pôvodu a niektoré anorganické látky ako sú trihalometány, chloroform, insekticídy, herbicídy, viacjadrové aromatické uhľovodíky, polychlórované bifenyly, prchavé organické zlúčeniny a stovky ďalších organických znečisťujúcich látok, ktoré môžu byť prítomné vo vode.

MONTÁŽ týchto filtrov vykonávame v rámci celej SR.
Nastavenie a spustenie do prevádzky je v cene dodávky.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.