...
Vyhľadať
Close this search box.

Spolupráca

Spoločnosť HYPRO s.r.o. hľadá:

Obchodných partnerov - Veľkoodberateľov

Našim cieľom je mať v každom regióne Slovenska aspoň jedného PREDAJCU, ktorý má ambíciu ponúkať vo svojom „kamennom“ alebo „virtuálnom“ obchode nami dovážané filtre na úpravu vody.
V prípade nadviazania obchodnej spolupráce zabezpečíme nielen plnú materiálnu podporu ale aj zaškolenie a potrebné know-how pre úspešný predaj.
Máme zavedený prepracovaný systém veľkoobchodných cenníkov, kde na základe vyhodnotenia objemu odberu za kalendárny 1/2 rok je možné získať ďalšie percentuálne bonusy na nákup. Tento bonus platí danému veľkoodberateľovi celý nasledujúci polrok.

Prakticky to vyzerá takto :

  • dosiahnutý obrat za polrok do 2500 € bez DPH: na nasledujúci polrok platí zľava 25 % z MOC
  • dosiahnutý obrat za polrok 2501 a viac € bez DPH :    na nasledujúci polrok platí zľava 35 % z MOC

V prípade, že veľkoodberataľ v „bonusovom“ polroku nedosiahne úroveň minimálneho odberu pre priznaný bonus, tzn. min. odber 2501 € resp. 5001 € klesne na takú úroveň VO cenníka, ktorú svojim obratom dosiahne.

V prípade, že máte záujem o spoluprácu s našou spoločnosťou ako veľkoodberateľ, zaregistrujte sa pomocou Registračného formulára "VEĽKOODBERATEĽ"

alebo kontaktujte naše obchodné oddelenie na čísle
048-4161219

Radi Vám obratom poskytneme viac informácií .

Ako ďalšiu podporu predaja filtrov Atlas poskytujeme bezplatné zapožičanie prezentačného panela, na ktorom sú umiestnené vzorky filtrov a vložiek.
Panel je samostojaci prípadne sa dá zavesiť na stenu.
Rozmery sú 1800 x 1000 mm resp. 1800 x 600 mm.

Obchodno-technických zástupcov

našim cieľom je vybudovať po celom Slovensku sieť OBCHODNO – TECHNICKÝCH ZÁSTUPCOV, ktorí budú získavať pre predaj nami dovážaných filtrov ďalších veľkoodberateľov, inštalačné firmy aj samostatných inštalatérov, montérov, projektantov, …

Úlohou obchodníka bude zabezpečovať získaným zákazníkom plný servis pozostávajúci z materiálnej a technickej podpory. Aby túto úlohu obchodník zvládol, poskytneme mu rozsiahle školenie a všetky potrebné propagačné a iné materiály.

Po uzavretí Dohody o vykonaní práce je provízia obchodníka 10% z uskutočnenej  objednávky (cena bez DPH). 
V prípade priameho predaja platia aj pre „obchodníka“ rovnaké pravidlá, ako pre „veľkoodberateľa“.

Inštalatérov, montérov

Po zaslaní Živnostenského listu alebo výpisu z OR a zaregistrovania do nášho systému ponúkame výhodné VO ceny a všetku technickú aj propagačnú podporu.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.