Vyhľadať
Close this search box.

Blog

Dá sa voda vyliečiť?

O vhodnosti vody na pitné účely dodávanej vo verejnej sieti niet pochybnosti. Norma STN 75 7111 stanovuje presné kritériá, ktoré by mal každý správca dodržiavať. Stáva sa však, že limity niektorých hodnôt sú z rôznych príčin prekročené.V takom prípade je pravdepodobné, že zdravotný stav ľudí nielen zdravých, ale aj trpiacich rôznymi napr. kožnými chorobami alebo alergiami, sa nebude aj napriek medikamentóznej liečbe zlepšovať. 

Pri neoverených zdrojoch pitnej vody (studne) je veľká pravdepodobnosť, že aj napriek tomu, že voda vyzerá a chutí dobre, môže obsahovať rôzne látky, ktoré v dlhodobom časovom horizonte spôsobia človeku zdravotné problémy. Spomeňme len okrajovo dusičnany a dusitany dostávajúce sa do podzemných vôd v čase hnojenia pôdy, rôzne baktérie, ťažké kovy a pod. Spôsobujú často ochorenia, ktoré môžu viesť v prípade mladého alebo slabého organizmu až k ohrozeniu života.

Väčšina vyššie spomenutých nebezpečenstiev číha aj na domáce zvieratá či domáce spotrebiče a vybavenie okolo nás. Nezabudnite, že ani im neprospieva tvrdá alebo inak znečistená voda.

Čo je to voda?

Voda (chemická značka: H2O) je chemická zlúčenina dvoch atómov vodíka a jedného atómu kyslíka. Za normálnej teploty a tlaku je to bezfarebná, číra kvapalina bez

Celý článok »

Rozbor pitnej vody

Kde si dať urobiť rozbor vody? Rozbory vody vykonávajú špeciálne laboratóriá ŠZÚ (Štátny zdravotný ústav) alebo podniky vodární a kanalizácií v každom okresnom meste. Ako

Celý článok »

Tvrdá voda

Teória o tvrdej vode.  Vodu, ktorá obsahuje väčšie množstvo rozpustených solí vápnika a horčíka, nazývame tvrdá voda. Podľa obsahu aniónov kyselín rozlišujeme prechodnú (uhličitanovú) a

Celý článok »