...
Vyhľadať
Close this search box.

Železo, Mangán, ...

Kabinetné filtračné zariadenia v tejto kategórii používajú filtračnú náplň ECOMIX, pričom sú vybavené automatickou riadiacou hlavou s by-pasom, ktorá riadi proces regenerácie na základe objemu pretečenej vody.

Preplach a regenerácia filtra sa vykonáva jedlou kuchynskou soľou a zabezpečuje ju v·nastavených intervaloch·automatická riadiaca hlava s by-pasom, ktorá riadi tento proces na základe objemu pretečenej vody. Riadiaca hlava spustí proces regenerácie v naprogramovanom čase, teda·napríklad v nočných hodinách, kedy nedochádza k spotrebe·vody v domácnosti.

Tieto filtračné systémy predstavujú komplexné riešenie, ktoré okrem železa a mangánu odstraňujú tiež
tvrdosť,
amoniak (čpavok) a
organické zlúčeniny.

 

VÝHODY filtračnej náplne ECOMIX:
>nie je citlivý na pH
>nie je citlivý na obsah organických látok, dokonca Ecomix C je navrhnutý na odstránenie organických látok vo veľmi vysokých koncentráciách
>je veľmi účinný pri odstraňovaní železa a mangánu (viac ako iné média). Koncentračné limity sú až 15ppm železa a 3 ppm mangánu
> životnosť média  až 10 rokov.

 

MONTÁŽ týchto filtrov vykonávame v rámci celej SR. 
Nastaveniespustenie do prevádzky je v cene dodávky.

V dňoch od 22.7.2024 do 1.8.2024
je náš sklad z
technických dôvodov
ZATVORENÝ

Objednávky prijímame, budú ale priebežne odosielané od 2.8.2024.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.