...
Vyhľadať
Close this search box.

SteriLIGHT domové

Mikroorganizmy, ktoré sa majú zneškodniť, musia byť žiareniu vystavené po určitú dobu. Doba expozície je daná časom a intenzitou. Citlivosť organizmov voči UVC žiareniu je rôzna, preto sú k zničeniu potrebné rôzne dávky žiarenia. Potrebná dávka ožiarenia je daná súčinom vyžiarenej energie na plošnú jednotku a doby žiarenia.
Príklady dávky žiarenia UVC (μW/sek/cm2), ktorá je potrebná pre 90% deaktiváciu organizmov. Potrebná dávka ožiarenia je daná súčinom vyžiarenej energie na plošnú jednotku a doby žiarenia.

Mikroorganizmy / Dávka:

Zobrazuje sa všetkych 18 výsledkov

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.