...
Vyhľadať
Close this search box.

Referencia č.1: Mechanické nečistoty, chlór a vodný kameň

Miesto:Rodinný dom, hlavný prívod vody v pivnici / technickej miestnosti
Použité filtre:

ATLAS SX Senior 1″ + vložka na mechanické nečistoty RL-10-SX 50 mcr
ATLAS SX Senior 1″ + vložka na odstránenie chlóru LA-10-SX-TS
ATLAS DOSAPROP Senior 1″ + vložka na zabránenie tvorby vodného kameňa HA-10-SX

Popis: 

Jedná sa o najobvyklejšiu kombináciu filtrov na úpravu vody pre rodinné domy.
Táto kombinácia zabezpečí komplexné prečistenie vody dodávanej z verejného vodovodu.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.