...
Vyhľadať
Close this search box.

Referencia č.10: Mechanické nečistoty v bytovom dome (40 b.j.)

Miesto:Bytový dom, počet bytových jednotiek 40, počet obyvateľov 75
Použité filtre:

2x CINTROPUR NW 32 (50 mcr)
2x CINTROPUR NW 32 (10 mcr)

Popis: 

Filtračný systém pozostáva z dvoch filtračných vetiev, ktoré vznikli rozdvojením potrubia za fakturačným vodomerom.
Zdvojenie filtračného systému bolo navrhnuté jednak z dôvodu zvýšenia filtračného výkonu, a jednak z dôvodu zabezpečenia nepretržitej dodávky aj v prípade, že bude na systéme potrebné urobiť údržbu vo forme výmeny zanesených filtračných rukávov.

MAX. SPOTREBA :  256 m3/mesiac (8.53 m3/deň)

Technické parametre filtrov Cintropur NW 32 :
– pripojovací rozmer :  max. 1 1/4″
– max. tlak :                   16 Atm
– max. teplota vody :    50°C

Max. prietok … tlaková strata :
vložka 10 mcr : 7,5m3/hod … 0,25 Atm
vložka 50 mcr : 7,5m3/hod … 0,20 Atm

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.