...
Vyhľadať
Close this search box.

Referencia č.6: Mechanické nečistoty – Zmäkčenie

Miesto:Rodinný dom, technická miestnosť, hlavný prívod vody
Použité filtre:

ATLAS SX Senior 1″ + vložka na mechanické nečistory RL-10-SX 50 mcr
BS-E120/VR1 kabinetný zmäkčovací filter

Popis: 

V rodinnom dome bol veľký problém s tvrdou vodou, ktorá mala až 17 nem.st. Inštalovaním zmäkčovacieho filtra sa tvrdosť upravila na 6 – 7 nem.st.

VSTUPNÉ PARAMETRE VODY :
Tvrdosť vody :   17 dH (2,52 mmol)

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.