...
Vyhľadať
Close this search box.

Referencia č.7: Mechanické nečistoty – Zmäkčenie – chlór

Miesto:Rodinný dom, technická miestnosť, hlavný prívod vody
Použité filtre:

Dvojstupňová mechanická filtrácia:
ATLAS SENIOR DUPLEX 3P-AFO-SX-TS 3/4″ + vložky na mechanické nečistory RL-10-SX 50 mcr a FA 10 SX (5 mcr).

Zmäkčenie vody:
BS-K100/VR1 + regeneračná soľ

Odstránenie chlóru:
ATLAS SX Senior 3/4″+ vložka na elimináciu zlej chuti LA-10-SX-TS

Popis: 

v rodinnom dome bola požiadavka vyriešiť problém s mechanickými nečistotami a vodným kameňom zvlášť pre okruh s pitnou vodou (napojený na verejný vodovod) a zvlášť pre okruh s úžitkovou vodou (vlastná studňa v záhrade).
Obidva okruhy boli riešené identickým filtračným systémom, tzn. v každom bola osadená dvojstupňová mechanická filtrácia (50 mcr + 5 mcr) a kabinetný zmäkčovací filter BS-K100/VR1.
Tvrdosť vody bola pred úpravou 17 dH pre úžitkovú vodu a 14 dH pre vodu z verejného vodovodu. Táto voda bola kabinetným filtrom zmäkčená na 7 dH, čo je „neutrálna“ tvrdosť vody.
V okruhu pitnej vody bol ako posledný filtračný stupeň osadený filter ATLAS SX Senior 3/4″ s vložkou LA-10-SX-TS na odstránenie chlóru.

VSTUPNÉ PARAMETRE VODY :
Tvrdosť úžitkovej vody :   17 dH (2,52 mmol)
Tvrdosť pitnej vody :        14 dH (3,06 mmol)

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.