...
Vyhľadať
Close this search box.

Referencia č.8: Mechanické nečistoty – Železo a Mangán – Zmäkčenie – Baktérie

Miesto:Rodinný dom, hlavný prívod vody zo studne
Použité filtre:

Dvojstupňová mechanická filtrácia:
HYDRA 1″ – RAH – 90 mcr s ručným odkalením
ATLAS SX Senior 1″ + vložka na mechanické nečistory

Odstránenie železa, mangánu, tvrdosti :
Ecomix BS 120EA/RX – 1″

Odstránenie baktérii:
UV filter STERILIGHT S5Q – 25W

Popis: 

VSTUPNÉ PARAMETRE VODY :
Tvrdosť studničnej vody :   13 dH (2,34 mmol)
Železo :     0,386 mg/l
Mangán :   0,116 mg/l
Escherichia coli  :            1 KTJ/1ml
Koliformné baktérie :        3 KTJ/1ml
Clostridium perfringens :   3 KTJ/1ml
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 37°C :    100 KTJ/1ml
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C :    500 KTJ/1ml

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.