...
Vyhľadať
Close this search box.

Referencia č.9: Mechanické nečistoty – Železo a Mangán – Zmäkčenie – Baktérie

Miesto:Rodinný dom, technická miestnosť, hlavný prívod vody
Použité filtre:

1. STUPEŇ : Dvojstupňová mechanická filtrácia
Filter ATLAS SENIOR DUPLEX 3P-AFO-SX-TS 1″ + vložky na mechanické nečistory RL-10-SX 50 mcr a FA 10 SX (5 mcr).

2. STUPEŇ : Zmäkčenie vody
Kabinetný filter BS-K120/VR1 + regeneračná soľ

3. STUPEŇ : Odstránenie dusičnanov
Kabinetný filter typ PA202-BS-1035NI-RX, 1“ + regeneračná soľ
Filter ATLAS SENIOR 3P-BFO-SX-AS, 1″ + vložka „aktívne uhlie“ LA-10-SX-AS

4. STUPEŇ : Odstránenie baktérii
UV filter typ STERILIGHT S8Q – 37 W

Popis: 

V rodinnom dome bola požiadavka vyriešiť problém s mechanickými nečistotami, vodným kameňom, dusičnanmi a baktériami priamo na vstupe do domu v technickej miestnosti.
Tvrdosť
 bola znížená kabinetným filtrom na 7 dH, čo je „neutrálna“ tvrdosť vody.
Dusičnany boli odstránené kabinetným filtrom na hodnotu 0 mg/l.
Baktérie a mikroorganizmy boli odstránené UV lampou na hodnotu 0 KTJ/ml.

ZDROJ VODY : vlastná studňa
VSTUPNÉ PARAMETRE VODY :

Zákal : 23 FNU  (limit 5 FNU)
Tvrdosť pitnej vody : 21 dH   (3,78 mmol)
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC : 6200 KTJ/ml   (limit 500 KTJ/ml)
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 oC : 2200 KTJ/ml   (limit 100 KTJ/ml)
Živé organizmy okrem bezfarebných bičíkovcov : 4 jedince/ ml   (limit 0 j/ml)
Dusičnany : 67 mg/l   (limit 50 mg/l)
Dusitany : 0,12 mg/l  (limit 0,10 mg/l)
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.