...
Vyhľadať
Close this search box.

Čo je to voda?

Voda (chemická značka: H2O) je chemická zlúčenina dvoch atómov vodíka a jedného atómu kyslíka. Za normálnej teploty a tlaku je to bezfarebná, číra kvapalina bez zápachu a chuti. Pre svoj dipólový charakter je voda dobrým rozpúšťadlom iónových zlúčenín. Pokrýva až 70 % zemského povrchu, čo predstavuje 369 miliónov kilometrov štvorcových.

Je to jedna z najnevyhnutnejších zložiek života organizmov. Vyskytuje sa v troch skupenstvách – kvapalnom, pevnom a plynnom. Ľudstvo spotrebúva obrovské množstvo vody, odhaduje sa napríklad, že na výrobu jedného automobilu v USA treba približne 38 miliónov litrov vody!

Niečo zo štatistiky

V Slovenskej republike je na verejné vodovody napojených 4,5 mil. obyvateľov, čo predstavuje 83 ,9 % populácie. Z celkového počtu 2 087 obcí je zásobovaných vodou z verejného vodovodu 72,4 %. Dĺžka vodovodných sietí (bez prípojok) v súčasnosti dosahuje 23 781 km, dĺžka vodovodnej siete na jedného zásobovaného obyvateľa je 5,27 m. Prevádzkované vodné zdroje majú kapacitu 33 178 l/s. Z podpovrchových vodných zdrojov sa o doberá 5 150 l/s. Tie sa musia upravovať. Na Slovensku je vybudovaných viac ako 12 0 úpravní vody, ktoré upravuj ú povrchovú i podzemnú vodu. V prevádzke sú úpravne vody vybudované v tridsiatych rokoch minulého storočia i relatívne nové úpravne. Rôznorodosť technologického procesu úpravy vody ovplyvňujú historické obdobia, v ktorých sa jednotlivé úprav ne budovali. V prevádzke sú malé úpravne vody, ako aj úpravne vody upravujúce niekoľko sto litrov z a sekundu.

Spotreba vody na Slovensku klesá

Je to prekvapujúce, ale nesúvisí to so zvýšením ceny vody. Súvisí to aj s tým, že naši ľudia začínajú myslieť ekonomicky. Prudko klesá spotreba vody najmä v domácnostiach, k čomu prispieva jednak osveta a aj nové technológie, ako sú napríklad úsporné pákové batérie, regulátory tlaku a podobne.

Vodná medicína

Napriek všetkým lekárskym varovaniam o nutnosti dôkladnej hydratácie stále zabúdame, že prirodzeným nápojom pre človeka nie sú káva ani alkohol, ba ani limonády, ale jednoducho čistá voda. Voda tvorí 60 % ľudského tela. Novorodenci jej majú vo svojom telíčku dokonca až 80 %. To však neznamená, že by to boli zbytočné zásoby vody, ktoré musíme neustále dopĺňať. Nedostatok vody sa prejaví na všetkých orgánoch v tele. Obzvlášť to vidieť na pleti – ak je dostatočne hydratovaná, je pružná a pevná, vyzerá mlado a sviežo. Čas to však zabúdame zásobovať pleť vodou zvnútra. Bunky pokožky, ktoré majú dostatočnú zásobu vody, sú potom schopné fungovať a obmieňať sa tak účinne, ako ich neprinúti nijaký krém. Úbytok vody nám prináša nepohodlie vo všetkých smeroch – sme unavení, maláti, bolí nás hlava a podobne. Už strata jedného litra vody znižuje výkonnosť o 20 %, krv tečie pomalšie a svaly nie sú dostatočne zásobované kyslíkom. V lete sa situácia ešte zhoršuje, pretože bez pitia nám chýba chladiaci efekt vody. S potom navyše odchádzajú aj minerálne látky, takže vnútorná rovnováha organizmu sa ešte viac narúša. Vedci zistili, že ak organizmus dospelého človek a stratí tri litre vody, zmení sa jeho správanie. Ak stratí sedem litrov, bude jeho zdravie veľmi vážne ohrozené a strata desiatich litrov môže znamenať smrť.

Koľko a čo piť?

Mali by sme piť aspoň dva až tri litre vody denne, pretože práve toľko jej denne stratíme dýchaním, potením a močením. V lete spotreba stúpa až na tri-štyri litre vody denne. Vodu môžeme piť akúkoľvek, ale nie stále. Teda stále môžeme piť vodu z kohútika, dojčenskú alebo stolovú vodu. Minerálky však nie – látky, ktoré obsahujú a ktoré pôsobia v primeranom množstve liečivo, môžu pri predávkovaní zapríčiniť rozličné ochorenia. Pri pití vo veľkých množstvách minerálky menia krvný obraz, zvyšujú krvný tlak a predovšetkým zaťažujú obličky. Ak sa však rozhodnete striedať svoje nápoje s minerálkou v rozumných množstvách, samozrejme, nič sa vám nestane. Ani z kvality vody z kohútikov nemusíte mať obavy – za posledné desiatky rokov k nijakému priamemu zdravotnému poškodeniu vodou neprišlo.

Niekoľko čísel

Štyridsaťdva kíl z váhy sedemdesiatkilového človeka tvorí voda. Z toho 28 litrov (kíl) predstavuje vnútrobunková tekutina, 14 litrov mimobunková tekutina, teda krvná plazma a tkanivový mok. Ostatná voda je v očiach, ušiach, kĺboch, v tráviacom systéme a ľadvinových kanálikoch a predstavuje približne 1,5 litra vody.

Energia vody

Technológia využívania vodnej energie je najrozvinutejšia spomedzi obnoviteľných zdrojov. Celosvetovo pokrýva viac ako 18 % vyrobenej elektrickej energie a je súčasne najvýznamnejším obnoviteľným zdrojom energie. Vodná energia je prakticky jediným obnoviteľným zdrojom energie, ktorý sa v širšej miere využíva aj u nás. V roku 1996 sa z vodnej energie na Slovensku vyrobilo viac ako 4,4 miliardy kWh, čo je približne 15 % našej spotreby. Vodná energia má mnoho výhod: vodné elektrárne majú dlhú životnosť, pričom niektoré z nich pracujú sedemdesiat a viac rokov. Napriek dlhej návratnosti vložených investícií (10 až 15 rokov) v dôsledku nízkych prevádzkových nákladov a dlhej životnosti sa dosahuje vysoké zhodnotenie investícií. Na slovenských riekach sa v súčasnosti využíva len približne 11 % možného potenciálu malých vodných elektrární. Tie v porovnaní s veľkými energetickými zdrojmi postavenými na našich veľkých riekach oveľa menej poškodzujú životné prostredie.

V dňoch od 23.7.2024 do 1.8.2024
je náš sklad z
technických dôvodov
ZATVORENÝ

Objednávky prijímame, budú ale priebežne odosielané od 2.8.2024.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.