Vyhľadať
Close this search box.

VÝBER VHODNÉHO FILTRA V PRÍPADE PRIPOJENIA NA VODOVOD / STUDŇU

Pitnú vodu  odoberáte z : Potrebujete  odstrániť : Typ  filtra : Inštalácia : VEREJNÉHO    VODOVODU – mechanické nečistoty    Atlas SX    Atlas DEPURAL Atlas HYDRA    Rainfresh FC-300    Cintropur NW do potrubia    na/pod pultdo potrubia    do potrubia, na/pod pult    do potrubia – chlór   Atlas SX    Atlas DEPURAL    Rainfresh FC-200    Cintropur NW TE    do potrubia    na/pod pult    do […]

Je CHLÓR vo vode z vodovodu úplne neškodný?

Niektoré svetové štúdie upozorňujú na vzťah chlóru a zvýšeného rizika rakoviny. U nás na Slovensku sa o tom prakticky nehovorí a málokto o tom niečo vie. Ponúkam Vám niekoľko zaujímavých príkladov. Chlór je asi najznámejší chemický prvok, s ktorým sa stretávame denne. Tečie nám totiž priamo z vodovodných kohútikov. Je to všeobecne uznávaný a prakticky celosvetovo […]

DUSIČNANY vo vode a zdravie našich detí

Svetová zdravotnícka organizácia WHO zaraďuje dusičnany medzi hlavné chemické rizikové faktory, ktoré ohrozujú zdravie detskej populácie.   V EÚ aj na Slovensku je limitnou hodnotou pre dusičnany v pitnej  vode z vodovodu 50 mg/l. Dovolím si zacitovať zo správy Greenpeace o dusičnanoch: „Mnoho lekárov považuje túto hodnotu za príliš vysokú, najmä pre malé deti a odporúča maximálny limit 25 mg na liter vody. V tele sa […]

Zdravotné efekty pitia demineralizovanej vody

Ing. VILIAM VIŠACKÝ, CSc. Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava Motto: Všetky látky sú jedmi, neexistuje žiadna, ktorá by nebola jedom. Správna dávka rozlišuje jed a liek. PARA CELSUS (1493 – 1541) Úvod Je veľmi čistá voda, teda upravená reverznou osmózou, ďalej len RO, destiláciou alebo deionizáciou, vhodná alebo nevhodná na konzumáciu kvôli kompletnému nedostatku iónov? Tento […]

Reverzná osmóza – vplyv na zdravie človeka

REVERZNÁ OSMÓZA – vplyv na zdravie človeka V súvislosti s využívaním reverznej osmózy pri úprave vody na pitné účely je potrebné upozorniť na riziká, ktoré táto technológia so sebou prináša. Vo vode upravenej reverznou osmózou sú úplne alebo takmer úplne odstránené minerálne látky, voda je demineralizovaná. Mnohými vedeckými štúdiami z rôznych krajín sveta bolo zistené, že konzumácia takejto vody […]

Základy o vode a filtrácii

Úvod Prečo mám filtrovať vodu? Aké parametre má spľňať čistá pitná voda? Prečo sa do vody pridáva chlór? Čo sa deje s vodou, kým príde z vodárni k nám do vodovodu? Aké nebezpečné látky môže voda obsahovať? Ako môžem tieto látky z vody odstrániť? Aké druhy vodných filtrov poznáme? Aký druh filtra si mám vybrať? […]

Desatoro o pitnej vode

1.) Čo robiť, keď mám novú studňu alebo nový vrt. Predovšetkým je nutné dlhodobo čerpať vodu, aby z nej zmizol zákal. To najlepšie poznáme, keď nalejeme vodu do pohára z číreho skla a pozrieme sa na ňu proti svetlu. Voda nesmie javiť zákal, maximálne len, a to v krajnom prípade, malú opalescenciu. (Zákal vo vode […]

Čo je to voda?

Voda (chemická značka: H2O) je chemická zlúčenina dvoch atómov vodíka a jedného atómu kyslíka. Za normálnej teploty a tlaku je to bezfarebná, číra kvapalina bez zápachu a chuti. Pre svoj dipólový charakter je voda dobrým rozpúšťadlom iónových zlúčenín. Pokrýva až 70 % zemského povrchu, čo predstavuje 369 miliónov kilometrov štvorcových. Je to jedna z najnevyhnutnejších […]

Rozbor pitnej vody

Kde si dať urobiť rozbor vody? Rozbory vody vykonávajú špeciálne laboratóriá ŠZÚ (Štátny zdravotný ústav) alebo podniky vodární a kanalizácií v každom okresnom meste. Ako vykonať odber vody na kontrolu jej kvality? Pre rozbor pitnej vody potrebujeme dve fľaše so vzorkou vody. Na odber vody použijeme fľaše, ktoré vydalo na tento účel laboratórium. Zvlášť dôležitá […]

STN 75 7111 Pitná voda

Schválená : 5.1.1989 Táto norma platí pre posudzovanie akosti vody určenej k zásobovaniu obyvateľstva a pre ďalšie účely užitia, ktoré akosť vody v zmysle tejto normy vyžadujú. I. Názvoslovie 2. Pitná voda – voda zdravotne nezávadná, ktorá ani pri trvalom požívaní nevyvolá ochorenie ani poruchy zdravia prítomnosťou mikroorganizmov alebo látok ovplyvňujúcich akútnym, chronickým alebo neskorším pôsobením […]